Μεταλλικά ή πλαστικά γράμματα με εσωτερικό κρυφό φωτισμό Led ή Neon.