Επιγραφές με όψη plexi glass ή flex face, φωτισμός φθορισμού, προφίλ από αλουμίνιο.